banner-image
banner-image

Izrada akcionog plana razvoja organske poljoprivrede u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020.-2025. godine.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020.-2025. godine.
Cilj Konkursa jeste podrška razvoju organske proizvodnje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine izradom akcionog plana.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 5.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost podsticaja s porezom na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za : Izradu Akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini od 2020 do 2025. godine, sledeće strukture:

– Polazne osnove (opis načina rada, izvori podataka, vreme i mesto rada, predmet rada, način rada, način obrade podataka, provera rezultata, prezentacija rezultata)

– Opis i tumačenje strukture akcionog plana (tumačenje sadržaja, strukture i odnosa pojedinih delova akcionog plana)

– Uvodna razmatranja (Principi i standarsi organske proizvodnje, tehnologija organske proizvodnje, prerada, kontrola i srtifikacija u organskoj proizvodnji, ekonomija organske proizvodnje, udruženja poljoprivrednih proizvođača, marketing i tržište)

– Razlozi za podsticanje organske proizvodnje u Vojvodini (Organska proizvodnja u odnosu na strukturu poseda, stabilnost finansijskih rezultata poljoprivrednih proizvođača, razvoj sela i seoskog turizma, očuvanju životne sredine i biljnih zajednica)

– Analiza stanja organske proizvodnje (Obim i struktura organske proizvodnje, Zakonska regulativa i propisi iz oblasti organske poljoprivrede, Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje za domaće tržište, Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje za EU tržište, Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje za NOP tržište, Dokumentacija o organskoj proizvodnji na farmi kao sastavni deo pripreme za kontrolu i sertifikaciju, Upravljanje dokumentima/IT platforma u organskoj proizvodnji na farmi kao sastavni deo pripreme za kontrolu i sertifikaciju, Marketing organskih proizvoda, Prikupljanje podataka o poljoprivrednim proizvođačima uključenim u organsku proizvodnju na teritoriji Vojvodine, Anketno istraživanje, Ekonomika proizvodnje, Analiza investicija)

– SWOT analiza organske proizvodnje u Vojvodini (identifikaciji prednosti, slabosti mogućnosti, šansi i opasnosti, pretnji; Algoritam: 1. unutrašnji faktori sistema 2. spoljašnji faktori sistema, 3. locirane faktora u dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu, trenutno primenjivane strategije, nove strategije i sl.)

– Glavni ciljevi i aktivnosti na razvoju organske proizvodnje u Vojvodini (Osnovni ciljevi: Povećanje obima i kvaliteta organske proizvodnje, Povećanje obima i kvaliteta prerade organskih proizvoda, Podizanje svesti potrošača i javnosti o organskoj poljoprivredi i proizvodima, Razvoj tržišta organskih proizvoda, Jačanje institucija i jačanje sistema podrške organskoj proizvodnji, Jačanje institucija na lokalnom nivou; Javne rasprave, promocija Nacrta APROPPV i Saveta za organsku proizvodnju, Unapređivanjem saradnje i partnerstva civilnog sektora sa nosiocima vlasti na pokrajinskom nivou i uspostavljanje uslova za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje)

– Tabela implementacije (Glavni ciljevi i mere, Odgovornost, Partneri, Ciljevi, Dinamika, Indikator, Izvori finansiranja i sl.).

 Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 23.12.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020.-2025. godine ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 021/487 42 45 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i pomenuti pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.