banner-image

Nezakonitim preoravanjem pašnjaka do obradivog zemljišta

Malverzacijama sa zakupom državnog zemljišta se konačno stalo na put, ali se javljaju novi oblici prevara. U poslednje vreme se u pojedinim lokalnim samoupravama, pašnjaci, mimo zakona, pretvaraju u obradive površine, kako bi se i od toga uzeo koji dinar! A bez pašnjaka su uzaludni pokušaji države da oživi stočarstvo.

Branko Lakić, direktor Uprave za zemljište, objašnjava da su pašnjaci poljoprivredno zemljište, ali da nisu obradivo, za razliku od njiva i livada. Zakon zabranjuje njihovo preoravanje, ne samo zbog stoke i ispaše, već i zbog mogućeg pokretanja erozije.

– Utvrđeno je da je preorano oko 10 hektara pašnjaka u selu Hajdučica, kod Plandišta, i 21 hektar u ataru sela Šušara, kod Vršca – govori Lakić. – To se dogodilo i u Lukinom Selu na području opštine Zrenjanin, kao i u Žablju i Čurugu. Svi koji imaju neke informacije o nezakonitom preoravanju pašnjaka, trebalo bi da obaveste Upravu.

U Srbiji, inače, postoji oko 75.000 pašnjaka koji su vraćeni u nadležnost selima i mesnim zajednicama. Njima su dati na korišćenje. Tako da tim pašnjacima ne upravlja Ministarstvo poljoprivrede.

– Insistiramo da se ta odluka o upravljanju od sela, vrati državi – navodi Lakić. – Satelitskim snimcima, koji se redovno ažuriraju, pratimo sve promene, pa tako i da li je neki pašnjak preoran u njivu. Za takve prekršaje predviđene su kazne od 20.000 do 200.000 dinara.

Nedavno je, inače, započeo i drugi krug javnih nadmetanja za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za agrarnu 2019/2020. godinu. Nadmetanje je raspisano u 96 od 145 lokalnih samouprava. Sve zemljište daje se u zakup uz saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište. Prema prvim podacima Uprave o zakupu zemljišta, prednjače Babušnica, Knić, Kuršumlija, Prokuplje, Nova Varoš, Požega, Prijepolje, Ražanj i Raška.

Uprava je ove godine locirala napušteno državno poljoprivredno zemljište, na području četiri lokalne samouprave. Kako kažu, ovakva zemlja, u parlogu, predstavlja veliki potencijal za nove investicije i razvoj poljoprivrednog sektora u našoj zemlji. Zbog toga je na odabranim parcelama urađena analiza pogodnosti zemljišta za organsku proizvodnju.

Direktor Uprave za zemljište nada se da će novim pravilnikom koji je u pripremi biti bolje uređena ova oblast.

– Ovlašćene organizacije, koje imaju stručnost i znanje, trebalo bi da vode računa o nameni zemljišta – napominje Lukić. – Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo već tokom januara to pravilnikom da definiše.

Izvor: Novosti