banner-image

Prodavci na berzi tražili više nego što su kupci hteli da plate

Slaba ponuda primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza i soje nije dovela do promene cena. Prodavci robe su bili na znatno višim cenama od kupaca, što ukazuje na pomeranje cena berzanskih roba ka naviše.

Na stranim tržištima, dobra međunarodna tražnja pšenice, sa jedne strane, i slabija ponuda iz Rusije, uz logističke probleme u Francuskoj usled štrajkova, sa druge strane, doveli su do rasta cene pšenice. Nepoverenje trgovaca u stvarne efekte trgovinskog sporazuma kojim se Kina obavezala da će kupovati američke poljoprivredne proizvode, uz dolazak novog roda soje u Brazilu, koji se procenjuje da će biti rekordan, uticali su na pad cene soje.

Tražnja za kukuruzom sa klauzulom „fco-luka“ po cenama od 16,50 na početku nedelje do 16,80 din/kg bez PDV-a krajem nedelje sa isporukom februar – mart, nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora.  Prodavci žutog zrna su bili na cenama  od 17,00 din/kg fco-luka.

Ponuda pšenice iznad 20,00 din/kg bez PDV-a i tražnja po  nešto nižim cenama nisu doveli do realizacije posla. Ovakvo stanje na tržištu pšenice implicira na rast cena. Mora se istaći da je protekle nedelje bila izrazito veća tražnja za stočnom pšenicom, međutim ponuda nije bilo.

Nedostatak ponude soje od početka godine, odnosno suzdržanost prodavaca na tržištu soje ukazuje na rast cena ove uljarice. Potražnja za sojom je bila iznad 39,00 din/kg bez PDV-a, dok prodavaca nije bilo na tim cenama.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2019. 500 18,20
Kukuruz, rod 2019. fco-luka 300 17,60
Kukuruz, rod 2019. fco-luka, isporuka januar-februar 1000 17,93-17,99
Kukuruz, rod 2019. fco-luka, isporuka mart 1000 18,70
Sojina sačma 44% 100 52,20

 

Berzanski indeks prodex je na dan 23.01.2020. godine bio na nivou od 205,16, što predstavlja stagnaciju cena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,69%, a kukuruz za 4,84%.

Dobra međunarodna tražnja za pšenicom uticala je na kretanje cene te robe.

Kupce je privlačila značajna razlika u ceni između kukuruza i ostalih žitarica, naročito pšenice, što je uticalo na kretanje cene kukuruza.U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,58%, a sojina sačma je pojeftinila 0,57%.

I dalje nepoverenje u konkretne rezultate trgovinskog sporazuma između Kine i SAD, uticalo je na kretanje cene soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,68%, a kukuruz je poskupeo 0,73%.

Na kretanje cene pšenice su uticali logistički problemi u Francuskoj, zbog štrajkova.