banner-image

Šest novih konkursa za vojvođanske stočare, voćare, organske proizvođače…

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je danas šest novih konkursa za poljoprivrednike, privredna društva i zemljoradničke zadruge na kojima će iz vojvođanske agrarne kase biti podeljeno oko 280 miliona dinara.

Reč je o konkursima za unapređenje stočarske proizvodnje, za unapređenje proizvodnje voća, povrća, cveća i grožđa, za proizvodnju vina i rakije, podizanje ribnjaka, nabavku mašina i opreme za organsku proizvodnju, kao i za razvoj lovstva.

Za podsticaje za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i podizanje konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u Vojvodini opredeljeno je 15.000.000 dinara. Sufinansiraće se nova oprema za proizvodnju i preradu mesa i mleka. Bespovratno će onima koji prođu na konkursu biti data podrška do 60 odsto  ukupne vrednosti investicije. Ako je reč o ženama ili podnosiocima zahteva čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, povraćaj je do 70 odsto. Toliko mogu da očekuju i pravna lica ispred kojih konkurišu ovlašćeni predstavnici mlađi od 40 godina.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000 dinara, odnosno 2.200.000 dinara za žene, podnosioce prijava mlađe od 40 godina i one čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za konkurs namenjen gazdinstvima koja se bave proizvodnjom voća, povrća, pečurki, grožđa i cveća bespovratno će iz pokrajinske kase u ovoj godini biti dato 130.000.000 dinara.

Povraćaj je kao i kod prethodnog konkursa – 60 do 70 odsto, a po jednoj prijavi iznos ne može biti veći od 3.500.000 dinara.

Za finansiranje opreme za proizvodnju vina i rakije biće dato 70.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu su 50 odsto vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 odsto prihvatljivih troškova investicije).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000, odnosno 2.200.000 dinara.

Ribnjak “Kapetanski rit”

Na konkursu za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka biće podeljeno 15.000.000 dinara. Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta kako bi se unapredilo ribarstvo na teritoriji AP Vojvodine. Pomoć će se davati za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od hektara i ne većoj od 50 hektara.

Proizvođači organske hrane u Vojvodini u 2020. bespovratno će dobiti 9.000.000 dinara. Povraćaj je 80 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije, najveći iznos po prijavi je 800.000 dinara.

Za razvoj lovstva u Vojvodini opredeljeno je 45.246.176,20 dinara.

S. Kuprešanin

Preuzmite tekst konkursa:

Konkurs fiz. sredstva 2020

KONKURS Meso mleko

Konkurs lovstvo 2020

Konkurs organska

Konkurs ribnjaci 2020

konkurs vino i rakija 2020