banner-image

Pojava bolesti na ozimim usevima, tretmani se ne preporučuju

Usevi  pšenice i ozimog ječma se nalaze u fazi intenzivnog bokorenja od 3 do 5 stabala vidljivo (BBCH 23-25).

Simptom rdje na listu psenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočava se povećanje prisustva simptoma bolesti u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda pšenice su dati u tabeli:

Usevi ozimih ječmova su takođe u fazi intenzivnog bokorenja od 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24).

Simptom pepelnice

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na većem procentu biljaka u odnosu na prošli pregled.

Simptom mrezaste pegavosti na listu jecma

Rezultati vizuelnih pregleda ječma su dati u tabeli:

Za sada se ne proručuju hemijske mere zaštite, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Izvor:PIS