banner-image

Lokalnim samoupravama u Vojvodini 60 miliona dinara za komasaciju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.

Cilj konkursa je ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i stvaranje pretpostavki za podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom za započinjanje novih postupaka komasacije 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Za nastavak ranije započetih postupaka komasacije – Izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, kao i za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije odobrava se 50.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 60% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave. Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.03.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405. Tekst pravilnika, konkursa, obrazaca prijave na konkurs, kao i tabele 1 i 2 mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs)