banner-image

Srbija rešava problem upravljanja životinjskim otpadom

Vlada Republike Srbije donela je Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla (SPŽP) za period od 2020. do 2024. godine.

Kao osnova za razvoj oblasti su propisi koji su na snazi ali radi konkurentnosti na domaćem a naročito na inostranom tržištu potrebno ih  je nadograditi, odnosno izmeniti i u potpunosti uskladiti sa EU propisima.

Na osnovu EU uslova izvršiće se procena postojećih objekata i njihovo unapređenje do dostizanja uslova kojim se garantuje u potpunosti ispunjenost uslova za izgradnju i opremanje objekata u kojima se posluje sa SPŽP.

Sveobuhvatno sakupljanje SPŽP je moguće samo kroz razvijenu mrežu međuobjekata i finansijsku podršku za sakupljanje SPŽP, naročito leševa životinja, čime se uklanja rizik od širenja zaraznih bolesti životinja i ljudi.

Po sakupljanju, prerada SPŽP će se obavljati u objektima za preradu. Kapacitet prerade prevazilazi potrebe tako da će se od postojećih objekata obezbediti dovoljni kapaciteti.

Po završetku važenja ovog programa, sprovedenih posebnih ciljeva obezbediće se osnova za početak razvoja sistema sakupljanja SPŽP, kao i objekti koji ispunjavaju uslove za to.

Takođe, povećaće se konkurentnost srpskih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu. 

U početnim godinama sprovođenja, očekuje se povećanje količine sakupljenih SPŽP, naročito leševa životinja.

Održavanje obuka i kampanja kao i iskustva jedinica lokalne samoprave (JLS), u kojima su ovim programom obezbeđena sredstva za izgradnju međuobjekata, osiguraće podizanje svesti i uključivanje JLS koje nisu bile zainteresovane za uspostavljanje ovog sistema, što će rezultirati izgradnjom novih međuobjekata za dodatno povećanje količina sakupljenih SPŽP iz godine u godinu.

Sveobuhvatno sakupljanje SPŽP, obezbediće se kroz nastavak razvoja sistema tokom narednih godina.

Mere za ostvarivanje ciljeva su:

– Usvajanje i primena propisa u potpunosti usklađenih sa EU propisima iz oblasti SPŽP.

– Uspostavljanje održivog sistema za sakupljanje i preradu SPŽP

– Jačanje institucionalnih kapaciteta i podizanje svesti svih zainteresovanih strana o važnosti unapređenja sistema upravljanja SPŽP

Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine donet je u okviru Tvining projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“ koji je  započeo 1. februara 2014. godine i trajao je 30 meseci.

Projekat je sproveo konzorcijum u kojem su Uprava za bezbednost hrane i robe široke potrošnje Holandije, Uprava za veterinu i hranu Danske i Služba za hranu i veterinu Letonije, u partnerstvu sa nekadašnjim Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravom za veterinu.