banner-image

Novi nazivi za proizvode koji se prodaju na kućnom pragu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dopunilo je Pravilnik o dopuni pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Uz naziv hrane koja se proizvodi u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje proizvodnja i promet malih količina hrane biljnog porekla, područje za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenja, prilagođavanja ili odstupanja od zahteva higijene hrane, navodi se i :

1) „Domaći proizvod sa mog gazdinstva” za proizvode koji se proizvode na gazdinstvu, odnosno

2) „Domaći proizvod iz mog kraja” za proizvode koji se proizvode u objektu malog kapaciteta.”.