banner-image
banner-image

Čađava pegavost lista i krastavost plodova prete jabuci

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, jabuke se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka.

Foto:PIS

U sistemu PIS-a prati se dozrevanje pseudotecija najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuka – prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Na osnovu današnjeg laboratorijskog pregleda pseudotecija, registrovano je prisustvo zrelih askospora. U pojedinim regionima dozrelost pseudotecija iznosi 15%.

Najavljeni porast temperatura, ubrzaće kretanje vegetacije i ulazak jabuka u osetljive faze razvoja a ubrzaće se i dozrevanje pseudotecija.  Sa narednim padavinama prognozira se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima i mogućnost ostvarenja infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

U zasadima jabuka gde je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića,  preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

  • Funguran OH 2 kg/ha
  • Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha
  • Fungohem SC 1,5 – 3 kg/ha
  • Everest 3 – 4 l/ha

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog oboljenja jabuka, bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina (jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.), preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncetraciji 3%.

Izvor:PIS