banner-image

Zaštita uljane repice od repičinog sjajnika

U usevima uljane repice se registruje prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). 

Foto:PIS

Odrasle jedinke buše cvetne pupoljke i izjedaju ih iznutra da bi došle do polena kojim se hrane. Oštećeni cvetni pupoljci se većinom ne otvaraju, suše se i otpadaju. Sa otvaranjem pupoljaka umanjuje se štetnost repičinog sjajnika jer mu je otvoren put do polena i nema potrebu za izgrizanjem pupoljaka.

Uljane repice se nalaze u fazama kada postoji rizik od nastanka šteta. Preporuka je pregled useva u najtoplijem delu dana i utvrđivanje prisustva sjajnika.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus 0,15 l/ha, Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,2-0,3 l/ha, Durbin EW 0,3-0,6 l/ha, Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom 0,25 l/ha i dr.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača:

  • U toku cvetanja zabranjena je primena insekticida!
  • Primena insekticida mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi (treba slediti preporuke koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače)
  • Tretmane treba vršiti u jutarnjim ili večernjim satima, kada je smanjena aktivnost pčela
  • Hemijske mere zaštite treba sprovoditi kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju
  • Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju toksični za pčele duži vremenski period
  • Pre primene insekticida treba obavestiti pčelare jer se može desiti da se u blizini parcele koja se tretira a koja nije u fazama cvetanja nalaze košnice i drugi usevi koji cvetaju (kontakti društva i udruženja pčelara)

pčela

  • Hemijske mere zaštite treba sprovoditi kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju
  • Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju toksični za pčele duži vremenski period
  • Pre primene insekticida treba obavestiti pčelare jer se može desiti da se u blizini parcele koja se tretira a koja nije u fazama cvetanja nalaze košnice i drugi usevi koji cvetaju (kontakti društva i udruženja pčelara)

Izvor: PIS