banner-image

Amerika se suočava sa najvećom sušom u poslednjih 1.200 godina

Klimatske promene uzrokovale su na jugozapadu SAD najveću sušu u poslednjih 1200 godina.

Sušni period kako prenosi časopis Sciencenews traje od 2000. godine, a slična suša je, kako navode poslednji put registrovana u 16. eku, s tim što je aktuelna zanatno izraženija zbog pojačanog dejstva čoveka i klimatskih promena.

Klimatsku istoriju uradili su stručnjaci s Kolumbija Univerziteta i oni su naveli da su se suše povremeno javljale ali da je slična registrovana čak pre oko 1200 godina.

Kao jedan od najznačajnijih faktora koji kontroliše padavine u jugozapadnoj Severnoj Americi naučnici izdvajaju takozvanu El Ninjo – južnu oscilacija. Reč je o prirodnom ciklusu tokom kojeg dolazi do promene temperature Tihog okeana što se odražava na regionalne vremenske obrasce. Tokom ovih ciklusa, hladnije temperature na pacifičkoj morskoj površini stvaraju atmosferske talase koji sprečavaju pacifičke oluje da dođu do jugozapadne Severne Amerike, smanjujući kišu.

S.K.