banner-image

Klanice preuzele 800 junadi!

Čekali smo tri decenije da imamo junadi u tovu za prodaju. Sad kada su stočari navučeni na tov, nema sposobnih kreatora agroekonomske politike da je prodaju, pa im država pomaže! Slobodan Utvić i Petar Vujanović isporučili junad prosečne težine od 700 kilograma, a za višak težine od očekivane njima je ova klanica putem otkupnog bloka isplatila razliku. Ova dva farmera praktično svoju junad su prodali po ceni od 1.600 evra do 1.700 evra po komadu.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Državne robne rezerve razmenom merkantilnog kukuruza za živu junad ostvarile su cilј: farmeri su zadovolјni ovim modelom trgovine, a cena na tržištu je porasla sa 1,6-1,8 evra  na 2,0 – 2,10 evra po kilogramu žive mere.

Za samo tri dana klanice su preuzele oko 800 komada junadi, od 3.500 planiranih. Prva dva dana pojedine klanice su želele da uvedu kalo u obračun težine, pa je reagovalo Udruženje „Agroprofit” i sprečilo ovaj potez. Klanice koje su želele ovu meru su odbijene od strane farmera i tu robu će preuzeti druge kompanije, koje poštuju potpisani dogovor sa udruženjem. Obračunavanje težine bez kala i troškova prevoza Proizvodnoj grupi tovlјača junadi Udruženja „Agroprofit” danas se pridružila i klanica „Big Trade”. Iz pomenute grupe tovlјača do danas je isporučeno klanicama oko 400 komada junadi, a najviše je u ovom poslu kvalitetnih grla koja su uglavnom otišla na preradu u Klanicu „Kotlenik” iz Lađevaca.

Prema oceni tehnologa u ovoj klanici, oni su najzadovolјniji sa rasom simentalskog govečeta i to su videli na farmi u Telečkoj. Tamo su Slobodan Utvić i Petar Vujanović isporučili junad prosečne težine od 700 kg, a za višak težine od očekivane njima je ova klanica putem otkupnog bloka isplatila razliku. Ova dva farmera praktično svoju junad su prodali po ceni od 1.600-1.700 evra po komadu. Razmena junadi za merkantilni kukuruz traje do 15. maja, ali se završetak očekuje već iduće nedelјe, jer su industrijske klanice u ovom poslu videle mogućnost za ostvarivanje profita.

Korist za državu bio bila da su ta junad izvezena i da su stigli dolari! Dobro je što drćava pomaže, ali to je samo gašenje požara. Jer, država im daje kukuruz da bi mogli da hrane ostalu stoku. Cilј je da se stoka proda. Šansa bi bial da se ponudi biv šem nesvrstanom svetu. Međutim, u zemlјi nema sposobnih da to urade3. A, čekali smo pola veka da imamo junadi za prodaju. Hrvatska prodaje stoku (ima 120.000 junadi u tovu) u 60 zemalјa bivšeg i sadašnjeg nesvrstanog sveta. Cena je 2,10 evra po kilogramu žive mere. Nije puno, ali ipak imaju da preživi.

B.Gulan