banner-image

Rebalansom budžeta Pokrajine najviše oštećena poljoprivreda

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budzeta AP Vojvodine za 2020. godinu, kojim se predviđa iznos rebalansiranog budzeta u visini od 73,6 milijardi dinara, što je za 4,2 milijarde manje u odnosu na aktuelni budzet.

Zbog okolnosti izazvanih zaraznom bolešću kovid 19, Pokrajinska vlada je 7. aprila 2020, utvrdila mere privremene obustave izvršenja budzeta. U skladu sa zakonskim odredbama u predviđenom roku je predložen rebalans budzeta, sa planom rashoda usklađenim sa okolnostima koje su dovele do revidiranja prihoda Pokrajine na nižem nivou.

Najveće smanjenje predloženo je iz ustupljenih poreskih prihoda, i to u iznosu od 3,5 milijardi dinara. Predviđeno je da se ovaj novac prelije kao olakšica ili odlaganje plaćanja obaveza privrednim i drugim subjektima koji u ovom periodu trpe štetne posledice krize. Time pokrajinski budzet učestvuje u ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije.

Donacije, transferi i pomoći smanjeni su za 577,3 miliona dinara, a u ovoj grupi je najznačajnije smanjenje transfernih sredstava iz budzeta Republike.

Rebalasom budzeta nisu umanjivani rashodi za zdravstvo, a zadržan je i kontinuitet u realizaciji mera demografske politike.

Uz racionalizaciju tekućih rashoda i redefinisanje prioriteta, ovim rebalansom je obezbeđeno finansiranje najvažnijih investicionih ulaganja, kao što su protivgradna zaštita, Kamenica 3, prečistači otpadnih voda u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli i drugi investicioni projekti.

Kako prenosi portal 021 najveće smanjenje rebalansom budžeta osetiće poljoprivreda.

Portal  navodi da najznačajnije promene u ovoj grupi rashoda jesu smanjenje sredstava za subvencije u oblasti poljoprivrede – 584,28 miliona dinara. U okviru ovog iznosa smanjene su subvencije za uređenje, korišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta za 199,8 miliona dinara; za ruralni razvoj 323,3 miliona dinara i za šumarstvo i lovstvo 61,1 milion dinara.

U oblasti subvencionisanja privrede smanjene su, odnosno sasvim su izostale iz rasporeda sredstava u ovoj godini subvencije za podršku razvoju privrede kao mera koja se realizuje uz podršku Razvojne agencije Vojvodine u iznosu od 317,68 miliona dinara. Subvencije za razvoj konkurentnosti privrede, aktivnu politiku zapošljavanja i razvoj turizma smanjene su za 169,84 miliona dinara“, navodi se u nacrtu novog rebalansa budžeta Vojvodine, prenosi 021.