banner-image

Porastao promet na maloprodaji

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u martu 2020. godine, u odnosu na mart 2019. godine, veći je u tekućim cenama za 4,6%, a u stalnim cenama za 4,4%, prenos Republički zavod za statistiku.

Ukoliko se uporede prva tri meseca 2020. godine sa istim periodom 2019. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 10,6%, a u stalnim cenama za 9,3%.

Promet u trgovini na malo (oblast 47 KD) dobijen je na osnovu statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koje sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.