banner-image
banner-image

Podsticaji za PIS, naučnoistraživačke organizacije…

Objavljen je pravilnik o podsticajima za unapređenje tehničkotehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi  i ruralnom razvoju.

Podsticaji obuhvataju:

  • podsticaje za sprovođenje tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih

projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

  • podsticaje koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja;
  • podsticaje koji se odnose na razvoj primenjenog projekta za unapređenje kvaliteta mleka u

oblasti stočarstva.

Prema ovom pravilniku davaće se podrška za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja kroz angažovanje do dva poljoprivredna inženjera, na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u skladu sa zakonom, najduže do 31. decembra tekuće godine.

Pravo na ove podsticaje ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost, akreditovani fakultet, preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Oni ostvaruju pravo na korišćenje 20.000.000 dinaara po korisniku.

Kada je o stočarstvu reč, podsticaji obuhvataju podršku za sprovođenje primenjenog projekta za unapređenje kvaliteta mleka kroz uzimanje uzorka sirovog mleka, radi ispitivanja i utvrđivanja njegovog kvaliteta u skladu sa pravilnikom kojim se bliže propisuje kvalitet.

Podsticaji su namenjeni za pokriće troškova nastalih uzimanjem uzoraka za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka neposredno kod proizvođača sirovog mleka ili na sabirnom mestu.

Podsticaji za ovu meru iznose do 5.235 dinara za svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje ostvaruje premiju za mleko.

Pravo na podsticaje ima preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi. Takođe, ove podsticaje može da dobiju i oni koji obavljaju prognozno-izveštajne poslove.

Za podsticaje koji se odnose na razvoj prrognozno-izveštajnih službi opredeljeno je od 40.000 dinara mesečno po jednom angažovanom inženjeru, na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa zakonom; kao i sredstava za pokriće troškova nastalih realizacijom projekta u iznosu do 8.000 dinara po jednom angažovanom inženjeru mesečno.

Detaljnije o ovome pogledajte u pravilniku:

tehnicko-tehnoloske (1)