banner-image

U 2019. godini pošumljeno 99 odsto više površina

Obim radova na pošumljavanju u 2019. veći je u odnosu na 2018. godinu za 99 odsto.

Od četinarskih vrsta drveta  najzastupljenija je smrča, sa 363 ha pošumljene površine, a od lišćarskih vrsta drveta najzastupljeniji je hrast, sa 1.313 ha pošumljene površine.

Površine pod plantažama i zaštitnim pojasevima u 2019, u odnosu na prethodnu godinu, povećani su za 507 ha.