banner-image

U Sremu zakupljene rekordne površine državnog zemljišta

U svim jedinicama lokalne samouprave u Sremskom upravnom okrugu održana su oba kruga javnih nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i time je završena realizacija godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2019/20. godinu, saopštila je Uprava za zemljište. 

U Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Irigu, Staroj Pazovi i Šidu zabeleženi su rekordi u pogledu površina državnog poljoprivrednog zemljišta koje je dato u zakup i na korišćenje.

Tako je u Staroj Pazovi ove agroekonomske godine ukupno dato u zakup 2081 ha, dok je prethodne godine površina pod zakupom bila 1975 ha, odnosno 1960 ha u 2017/18. godini. U Šidu je ove godine u zakupu 3072 ha što je skoro 350 ha više nego u agroekonomskoj 2018/19. godini kada je bilo 2725 ha pod zakupom.

Najveće povećanje zakupa u jednoj godini beleži Sremska Mitrovica. Naime, ove godine je izlicitirano čak 2336 ha, što ukupnu površinu pod zakupom u ovom gradu povećava na 5791 ha. Prošle godine izlicitirano je 915 ha, odnosno ukupno je u zakupu bilo 5554 ha.