banner-image

Maskenbal na seoskim izborima

U i našem selu izbori ce biti.
Pozvati su stari, pozvati su mladi.
i odbor je sklopljen.

I već ovih dana pozvaćemo predizborne goste i sa drugih strana.
Predsednik odbora o svemu se stara,
jer je on određen da predstavlja cara:
imaće na grud’ma orden svetog zlatnog runa,
ali mu na glavi neće biti kruna –
nego, mesto krune, čakov ili kapa;
odbornici biće gomila satrapa.
Kraj njegovih nogu skupiće se zveri:
medvedi, majmuni, mačke i panteri.
Gospođice lepe i gospođe mlade
predstavljaće gole nimfe i najade.
Mesto predizbornog skupa maskenbal će biti.
Za veselje takvo za ljubav seljaka i budućnost njinu,
Sam načelnik pristô da predstavlja svinju.
Jedna lepa gospa, ali dosta stara,
nabavila ruvo od jednog žandara.
Car je na to pažnju obratio mnogo,
svaki svoga „faha“ da se drži strogo:
tako smo pozvali i jednog seljaka,
da odglumi dobro hromoga prosjaka.
Nego tu se društvo zabrinulo celo:
da li seljak ima prosjačko odelo?
Jedna mudra glava reši zbrku celu:
ta nek dođe seljak u svome odelu.

Eto to je program, neka svako vidi:
pišite nam Srbi, kako vam se svidi?

Milovan Lukić uz pomoć Vojislava Ilića (22.1.1887.)