banner-image

Higijenskim merama protiv bakteriozne plamenjače jabučastog voća

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat  koji služi za dalje širenje ove bolesti.

Izvor:PIS

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

  • formiranje dezinfekcione barijere oko zasada
  • dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola
  • rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške
  • rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata
  • odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom
  • spaljivanje zaraženih biljnih delova
  • zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja
  • nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Izvor:PIS