banner-image

Vreme je za zaštitu luka od plamenjače i tripsa

Na području Vojvodine, usevi prolećnog luka iz semena se nalaze u fazi od 4 do 5 listova razvijeno, dok se lukovi iz arpadžika nalaze u fazi od 6 do 8 razvijenih listova.

Simptomi plamenjače luka (Peronospora destructor) se na parcelama javljaju po oazama. Na listovima se registruju blede ovalne pege različitih veličina. U uslovima povećane vlažnosti, u okviru ovih izduženih pega formiraju se sporonosni organi gljive. Pege menjaju boju prema ljubičastoj, a zaraženi listovi venu i na kraju sasvim propadaju.

Iz lista se zaraza dalje širi prema glavici što može da dovede do zaraze unutrašnjih ljuspastih listića. Ovakvi lukovi nisu pogodni za skladištenje i podložni su napadu drugih patogena.

U proteklom periodu konstantno se registruju veoma povoljni uslovi za infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i prognozirane temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju ovog patogena.

Kako su uslovi za razvoj plamenjače luka veoma povoljni preporučuje se primena fungicida koji imaju kontaktno i sistemično delovanje. Mogu se upotrebiti preparati Ortiva opti 480 sc, Promesa plus, aktivne materije hlorotalonil+azoksistrobin u dozi od 2,5 l/ha. Takođe i Folio gold, aktivne materije hlorotalonil+metalaksil, u dozi od 2-2,5 l/ha ili preparat Verita, aktivne materije fosetil-aluminijum+fenamidon u dozi 2-2,5 kg/ha

S obzirom na to da su ovo jedini preparati koji su registrovani u luku za suzbijanje plamenjače i koji imaju u sebi sistemičan i kontaktni fungicid, zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama evrpske unije, proizvođači koji su orijentisani ka izvozu, preporuka je da primene preparat Verita.

Međutim, zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon koja je sastavni deo ovog preparata, treba strogo voditi računa o karenci koja iznosi 14 dana i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji koji iznosi tri puta.

Vizuelnim pregledima useva luka registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi tripsa. Na pojedinim parcelama dostignut je prag štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

Zadovoljavajući rezultati u suzbijanju tripsa postižu se samo ukoliko ne dođe do prenamnoženja ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo tripsa i po postizanju praga štetnosti sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Preporučuje se upotreba preparata Dicarzol 50 sp, aktivne materije formetanat-hidrohlorid  u dozi 1 kg/ha, ili preparata Exirel, aktivne materije cijantraniliprol  u dozi  0,75 l/ha.

Izvor: PIS