banner-image

Bliži se beba malina, zaštita samo uz poštovanje karence

Na području Srbije zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena, nadmorske visine i sortimenta,  nalaze u fazi od cvetanja do prvi plodovi imaju karakterističnu boju za kultivar. Na pojedinim lokalitetima započela je berba maline.

Foto:PIS

Povoljne temperature i česte padavine u predhodnom periodu izuzetno su pogodovale razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži  (Botrytis cinerea),  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). I u narednom periodu prognoziraju se padavine i temperature koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena.

S obzirom da se malina nalazi u osetljivim fazama razvoja, a da su uslovi u proizvodnji ekstremno povoljni za razvoj prouzrokovača bolesti, u cilju zaštite proizvodnje maline, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha (karenca 7 dana)  ili

Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  1,5 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu!

Izvor:PIS