banner-image

Novi Sad proizvođačima organske hrane daje pet miliona

Gradska uprava za privredu Novog Sada raspisala je javni poziv za projekat razvoja organske proizvodnje, to jest za dodelu subvencija za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u ovoj vrsti poljoprivrede.
Subvencije su namenjene i za kontrolu zemljišta i plodova, sertifikaciju zemljišta i druge investicije.
Ukupno je za ove namene izdvojeno pet miliona dinara. Troškovi za navedene nabavke, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju, kao i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju subvencionisaće se u iznosu do sto posto.
Pravo na konkurisanje imaju poljoprivrednici (fizička lica), organizacije i institucije iz oblasti poljoprivrede zainteresovane da započnu organsku proizvodnju, a imaju parcele i registrovana gazdinstva na teritoriji Novog Sada. Na javni poziv mogu se prijaviti i proizvođači koji su već u tom poslu, ako su započeli s organskom poljoprivredom od 2011. do 2019. To važi i za one koji imaju sertifikovanu biljnu proizvodnju, koji su u procesu dobijanja sertifikata i oni koji su u procesu konverzije.
Rok za predaju prijava je 31. jul do 15.30 časova.
Javni poziv preuzmite ovde: