banner-image
banner-image

Mladi i  žene u fokusu rada Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je brošuru o rezultetima rada u periodu 2016-2020. godine.

– U fokusu agrarne politike Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u protekle četiri godine bile su intenzivne grane poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na podršku malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima i mladim poljoprivrednicima. Uverenja smo da mladi poljoprivrednici treba da budu nosioci razvoja domaćeg agrara. Jedan od naših prioriteta bio je poboljšanje socioekonomskog položaja i statusa žena na selu, kao jedne od najranjivijih grupa, rekao je  dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu u predgovoru ove brošure.

Dodao je i da je resorni Sekretarijat svojim merama doprineo da se ponovo uspostavi poverenje u zadrugarstvo i pokrene udruživanje jer je to jedan od najboljih načina opstanka malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava. Sa jedinicama lokalne samouprave uspešno su realizovani projekti na započinjanju i završetku procesa komasacije, uređenju atarskih puteva i otresišta, a rešavani su i problemi vezani za vodosnabdevanje i izgradnju kanalizacione mreže.

Kompletna brošura može da se pogleda ovde.