banner-image

Povučena mera dodatne kontrole srpskih smrznutih malina u EU

Na Stalnom komitetu za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu EU odlučeno je da se povuče mera dodatne kontrole za izvoz smrznutih malina iz Republike Srbije, potvrđeno je u Ministarstvu poljoprivrede.

Mera dodatne kontrole svake desete pošiljke malina iz Srbije na norovirus, dovela je do dodatnih troškova za izvoznike i umanjenja prihoda proizvođača malina.

Inspektori Evropske kancelarije za hranu i veterinu (Food and Veterinary Office) posetili su Srbiju tokom juna i jula 2019. radi terenske kontrole uslova i načina rada. Nalazi njihovog izveštaja bili su pozitivni. Na osnovu pomenutih nalaza, 21. aprila 2020 Stalni komitet za životinje, biljke, hranu i hranu za životinje EU doneo je odluku o ukidanju dodatnih kontrola na srpsku malinu pri izvozu u EU.

„Sektor poljoprivredne inspekcije je u proteklim godinama intenzivno doprineo svojim aktivnostima na uspostavljanju sistema bezbednosti hrane koji garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda na veoma jasan, održiv i transparentan način. Unapređivali smo zakonodavni okvir nizom akata i procedura, podržavali akreditaciju metoda ispitivanja na norovirus (akreditovane su dve laboratorije, a treća je u postupku), konstantno radili na edukaciji inspektora, kao i subjekata u proizvodnji i preradi maline.

Posebno izdvajamo edukativne obuke koje smo organizovali u Ministarstvu poljoprivrede uz podršku domaćih profesora sa naših fakulteta i instituta, koristeći podršku TAIEX-a i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj. Predstoji nam, da sistem koji smo uspostavili u ovoj oblasti, a za koji smo dobili pozitivne ocene i od strane FVO inspektora Evropske komisije koji su nas proveravali, unapređujemo na održiv način“, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Virusi mogu da prežive u mnogim agrohemikalijama, zato je važno da se za primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja koriste samo čista voda.

Izvor: GZS