banner-image

Da li su bukovače novi lek protiv dijareje prasadi

Industrija hrane za životinje pokušava da pronađe prirodne alternative za antibiotike i promotere rasta koji se koriste u svinjarskoj industriji. Po svemu sudeći to bi mogle da budu gljive bukovače.

Više studija potvrdilo je da gljive imaju pozitivan uticaj na imuni sistem prasadi. Ove gljive inače sadrže materije koje sprečavaju stvaranje holesterola, a imaju  antioksidativno i antikancerogeno dejstvo.

Eksperimentalna studija zasnovana na dodavanju bukovača zalučenoj prasadi pokazala je da uključivanje 5-15 kilograma gljiva u ishranu prasadi u ovom osetljivom periodu može da spreči nastanak dijareje.

Takođe je došlo do poboljšanja i drugih performansi životinja.

Cilj je da se  stvori alternativa upotrebi cink oksida  u prevenciji nastanka dijareje, jer ima negativan uticaj na okolinu, navodi sajt All about feed.

S.K.