banner-image

Građani Sente nakon seče klonske topole žele pravu šumu na plaži

Uprava za šume nije prihvatila inicijativu građana Sente i mreže „Pošumimo Vojvodinu“ da se nakon seče klonske topole na gradskoj plaži, ova površina pošumi autohtonim, dugoživećim vrstama.

Ovakav odgovor nije prihvatljiv, te građanski pokret „Odbranimo našu okolinu – Védjük meg környezetünket“ pokreće peticiju prema Ministarstvu poljoprivrede.

Da podsetimo, na gradskoj plaži, na levoj obali Tise, preko od Sente, u opštini Čoka, od marta ove godine traje seča više od 8 hektara klonske topole. Predviđeno je da se, nakon seče, na ovom terenu opet zasadi ista klonska topola.

Građani Sente i Čoke bili su ogorčeni i uznemireni, jer se radi o njihovom omiljenom kupalištu. Pomirili su se sa time da će ostati bez šume na plaži, ali su tražili da se posle seče, umesto nove plantaže tehničkog drveta, koja će se za 20 godina ponovo seći, tu posadi prava šuma, sa autohtonim dugoživećim vrstama.

Uz podršku mreže „Pošumimo Vojvodinu“, republičkoj Upravi za šume podneta je inicijativa za izmenu Osnove gazdovanja u GJ „Gornji Banat“. Inicijativa nije prihvaćena, jer se izmena i dopuna planskog dokumenta može uraditi ako se u toku njegovog sprovođenja „izmene okolnosti“, što po tumačenju uprave za šume sada nije slučaj.

Ovakav odgovor je za građane Sente i Čoke neprihvatljiv. Smatraju da je iskazana potreba građana kakvu šumu žele u svom neposrednom okruženju više nego dovoljna „izmenjena okolnost“, kojom se ispunjava zakonski uslov i da se može pokrenuti postupak izmene šumske osnove.

Građani Sente i Čoke imaju najviše prava da odluče kakvu šumu žele u svom okruženju, kakav kvalitet životne sredine žele da imaju. To pravo niko ne može da im uskrati. Posao državnih službenika je da iskazanim i razumnim potrebama građana udovolje, a ne da ih zanemaruju fomalističko-birokratizovanim pristupom.

Zato građani pokreću peticiju prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojom traže da se pokrene postupak izmene šumske osnove i sadnja prave šume nakon seče.

Više podataka može  sepronaći na FB stranici građanskog pokreta „Odbranimo našu okolinu – Védjük meg környezetünket“.

Ukoliko želite da doprinesete ovoj akciji, ovde možete preuzeti LETKE NA SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU, kao i OBRAZAC PETICIJE i prikupiti potpise u vašoj sredini. Kontakt mejl je minadelic@yahoo.com

Ovde možete potpisati ONLAJN peticiju.