banner-image

Izradnja međunarodnog pristaništa ozbiljna pretnja prirodi Đerdapa

Nacionalni park Đerdap i arheološki lokalitet Lepenski vir ugroženi su Nacrtom Plana detaljne regulacije koji predlaže Opština Majdanpek.

Foto: Agrosmart

Svetska organizacija za prirodu (WWF) i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) upozoravaju na planove Opštine Majdanpek a u neposrednoj blizini zona stroge zaštite Nacionalnog parka Đerdap i Arheološkog lokaliteta – Lepenski vir, izgrade međunarodno pristanište i prateće objekte, koji prete da trajno unište zaštićene vrste i staništa.

Nacrt plana detaljne regulacije kojim se predviđa ta izgradnja, nalazi se na javnom uvidu od 24. septembra, tokom kog su WWF i RERI uputili komentare osporavajući ovaj dokument, između ostalog jer na javni uvid nije dostavljen i Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja ovog plana na životnu sredinu.

WWF i RERI zahtevaju da opština Majdanpek, kao nadležni organ, obustavi postupak javnog uvida zbog povrede procedure i pokrene novi postupak u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.