banner-image

Za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta priložiti samo traženu dokumentaciiju

Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava sva zainteresovana lica za učestvovanje na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje  ponuđač dokazuje dokumenatacijom koja je navedena u oglasu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Imajući u vidu česte nedoumice ponuđača koje se odnose na potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje na javno nadmetanje iz Uprave skreću pažnju na sledeće:

  • Za dokazivanje 3 godine aktivnog statusa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva potrebno je pribaviti potvrdu o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Prilikom podnošenja zahteva nadležnoj ekpozituri / filijali Uprave za trezor potrebno je naglasiti da je potrebna potvrda o aktivnom statusu za tri godine..
  • Kao dokaz o vlasništvu  poljoprivrednog zemljišta potrebno je priložiti izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci), ne razna uverenja, potvrde i druga dokumenta.