banner-image

Organska proizvodnja u Srbiji 2020: Nedovoljan rast sektora

Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organica izradila je studiju „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“ uz podršku Nemačka saradnja GIZ i Ministarstvao poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Ova studija, kako se navodi u sažetku, pruža sveobuhvatni pregled stanja organske proizvodnje u Republici Srbiji sa osvrtom na prethodni razvoj, stanje, trendove, mogućnosti, izazove i pretnje. Ove godine se navršava dvadeset godina od donošenja i primene prvih propisa o organskoj proizvodnji, deset godina od donošenja važećeg Zakona o organsko proizvodnji koji je pripreman u skladu sa propisima Evropske unije, ali i tri decenije od prvih koraka razvoja nevladinog sektora koji je bio i ostao važna karika sektora organske proizvodnje u Srbiji.

U novom izdanju studije identifikovane su najvažnije okolnosti i promene, opisan trenutni status organske proizvodnje u Srbiji i data procena budućih izazova i prilika. Uprkos velikim potencijalima i konstantnom rastu glavnih indikatora organska proizvodnja, kako se navodi, ipak sporo postiže očekivani razvoj, naročito u okviru konteksta modernizacije poljoprivrede i potrebe da se ovaj sektor oblikuje na takav način da se sam može integrisati u okvir ZPP.

Dostizanje konkurentnosti organskih proizvođača na nacionalnom, regionalnom, tržištu EU i globalnom, kroz podizanje proizvodne efikasnosti je jedan od izazova sa kojima se susreće sektor organske proizvodnje.

Proizvodnja voća i dalje dominira, zatim proizvodnja ratarskih kultura uz konstantan rast proizvodnje žitarica, uljarica i stočne hrane. Stočarska  proizvodnja, naročito u segmentu govedarstva, takođe beleži rast poslednjih godina.

Zakonodavni okvir je u stalnom procesu harmonizacije sa propisima EU, a kontrolulu i sertifikaciju obavljaju šest ovlašćenih kontrolnih organizacija.

Najveći deo organskih proizvoda se izvozi, naročito u EU, jer je domaće tržište i pored pozitivnih tendencija još uvek nedovoljno razvijeno usled nedovoljne kupovne moći stanovništva.

Svetsko tržište organskih proizvoda beleži konstantan rast, potražnja za organskim proizvodima raste u mnogim zemljama, poslednjih godina su se otvorila nova tržišta za ove proizvode, a Srbija ima izuzetne ekološke i klimatske uslove da, pored tradicionalne proizvodnje bobičastog i ostalog voća, proizvodi povrće, žitarice i uljarice iz organske proizvodnje koje su veoma tražene na međunarodnom tržištu. Korišćenje instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD) koji se sprovodi od 2018. godine je velika šansa za sektor organske proizvodnje u Srbiji.

Uz investicionu podršku IPARD-a i proizvođači i prerađivači mogu započeti sa podizanjem ekasnosti organske proizvodnje, istovremeno održavajući njene postojeće i brojne prednosti: agroekološke, ugledne ustanove za istraživanje, razvoj i obrazovanje, bliskost sa određenim tržištima i dugu tradiciju uzgajanja i prerade izuzetno traženih proizvoda.

Pored IPARD podsticaja, nacionalne mere podrške, koje se odnose na biljnu i stočarsku proizvodnju i koje su u 2020. godini dostigle zadovoljavajući nivo, kao i podsticaji kojima se pokriva deo troškova kontrole i sertifikacije, ostaju važan oslonac za organske proizvođače.

Studija je dostupna na sajtu Serbia Organica.