banner-image
banner-image

Broj goveda konstantno opada, stabilan rast brojnosti samo kod ovaca

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o broju stoke u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2020.

U odnosu na stanje na dan 1. decembra 2019, porastao je ukupan broj svinja (za 2,8%), ovaca (za 2,6%) i koza (za 5,8%), dok je ukupan broj goveda manji za 1,3%, a živine za za 3,4.
Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (46,4% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,3%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), ukupan broj goveda manji je za 2,8%, svinja za 4,4%, koza za 4,7% i živine za 12,7%, a veći je broj ovaca za 2,4%.