banner-image

Prijavite se za digitalno javno nadmetanje za zakup zemljišta u Somboru

U Somboru je, 11.02.2021. godine, raspisan oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, kroz veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, a jedini uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Na području grada Sombora u zakup se nudi ukupno 3.982,96 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, a od toga na period od 15 godina 2.015,80 ha. Takođe, sedam javnih nadmetanja u katastarskoj opštini Bački Monoštor oglašeno je na period od 30 godina u ukupnoj površini od 25,88 ha.

Aplikaciji Digitalno javno nadmetanje može se pristupiti preko računara i mobilnih uređaja na ovom linku. Rok za prijavu je 25.02.2021. godine do 14 časova.