banner-image
banner-image

Robne rezerve primaju zahteve za razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu

Republička direkcija za robne rezerve izmenila je javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine. Ovaj poziv objavljen je 31.08.2020. godine.
Menja se rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene iz ovog poziva pa iz Direkcije obaveštavaju da će zahteve za ugovaranje robne razmene primati počev od 17. februara 2021. godine pa do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.