banner-image

Na prodaju PKB Imes, Azotara, veterinarska stanica u Šidu…

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) objavila je informaciju o prodaji pokretne imovine Industrije mesa PKB Imes doo Padinska skela. Datum prodaje je 18. mart 2021. godine, a metod je javno prikupljenje ponuda.

Kako se navodi u oglasu, prodaju se teretna vozila, priključne mašine i putnička vozila, kao i pokretne stvari čija je nekompletnost veća od 50 odsto. Na prodaju su, recimo „iveko“ hladnjače, „mercedes“ stočar i tegljač, „fap“ hladnjača, „lada“ karavan, „opel vektra“…

Stečajni upravnik dužan je da prihvati najvišu dostavljenu ponudu, ukoliko ona premašuje 50 odsto procenjene vrednosti. Ako je najviša ponuda manja od 50 odsto procenjene vrednosti, potrebna je saglasnost odbora poverilaca stečajnog dužnika.

Pomenimo, Industrija mesa PKB Imes doo, Padinska skela – u stečaju je firma koju je kompanija Al Dahra izbacila iz paketa kada je prošle godine kupila imovinu PKB-a. Preduzeće PKB Imes osnovano je kao društveno preduzeće 1993. godine pod nazivom PKB Vizelj. Nakon privatizacije 1998. godine registrovano je kao akcionarsko društvo pod nazivom PKB Vizelj A.D. Pet godina kasnije promenilo je naziv u PKB Imes A.D, da bi 2009. prešlo u društvo sa ograničenom odgovornošću. Na kraju 2018. godine imalo je 196 zaposlenih radnika, a na kraju 2019. nijednog. Naime, početkom marta 2019. preduzeće je otišlo u stečaj. Kako se navodi u nalazu stečajnog upravnika, nije moglo da plaća dospele obaveze prema različitim poveriocima – Novoj Agrobanci u stečaju i Fondu za razvoj prema kojima je Imes obustavio plaćanja odmah nakon grejs perioda, a kod kojih je imao i hipoteke.

Za 17. mart 2021. godine zakazana je prodaja HIP-a Azotara doo Pančevo. To je druga prodaja ovog stečajnog dužnika, a početna cena je 2,3 milijarde dinara, koliki je i depozit. U sastavu Azotare su fabrika veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja u Pančevu, to jest građevinski objekti, postrojenja, oprema, skladišta amonijaka, azota, AN-a, NPK…, kao i laboratorija, uprava…

Rok za otkup prodajne dokumentacije je 12. mart, a depozit je potrebno uplatiti do 15. marta.

Takođe, 17. marta biće prodaja preduzeća Voćeprodukt iz Brusa. Tačnije, prodaje se imovina ali i sam stečajni dužnik kao pravno lice, javnim nadmetanjem. U imovinu Voćeprodukta spada hladnjača sa opremom u selu Osredci i parcela od 1,2 hektara, te radne mašine. Početna cena je 7,7 miliona dinara, a depozit 3,1 miliona dinara.

ALSU objavila je i prodaju PKB-a Voćarske plantaže iz Boleča, 24. marta po početnoj ceni 8,8 miliona dinara, kao i Fabriku šećera iz Požarevca 23. marta. Predmet prodaje kod šećerane je zemljište. Za 25. mart zakazana je prodaja Veterinarske stanice Šid, čiju najvažniju imovinu čine zgrada zdravstva i pomoćna zgrada, veterinarska apoteka, inkubatorska stanica, zgrade i zemljište u Sotu…

S. G.