banner-image

ABS digitalna platforma, svetsko a naše rešenje za bolju zaradu poljoprivrednika

 Prvi put poljoprivrednici u Srbiji mogu s velikom preciznošću da predvide kako će izgledati proizvodnja na njihovim njivama, koliko će troškova imati, kolika će im ulaganja biti potrebna da bi postigli najbolje rezultate i koliko će zaraditi. Mogu da jasno uoče sve nedostatke i prednosti u proizvodnji, da uštede, da do najvećeg nivoa optimizuju svoj rad. Takođe, da u vidokrug i nadohvat ruke postave sve dostupne izvore finansiranja poljoprivredne proizvodnje, uključujući državne i EU podsticaje. 

Sve ovo omogućuje im digitalna platforma ABS – Agrobudžet sistem, koju su izradili IT stručnjaci zajedno sa agronomima i ekonomistima sa velikim iskustvom u agrobiznisu. Koristeći ovu platformu poljoprivrednici mogu da za svaku svoju parcelu dobiju iscrpan izveštaj o svim detaljima i mogućnostima unapređenja proizvodnje, od obrade zemljišta, odabira sadnog materijala, agrotehnike, do skidanja, skladištenja, transporta i prodaje robe, a sve to pre otpočinjanja bilo kakve aktivnosti po pitanju izdvajanja sredstava za proizvodnju.

ABS je namenjen i poljoprivrednicima sa iskustvom i zainteresovanim investitorima u poljoprivrednu proizvodnju.

Da bismo slikovitije prikazali kako ova digitalna platforma funkcioniše recimo da je podeljena u dve posade – u jednoj su savetodavci, bilo da su proizvođači semena, mehanizatori, projektni menadžeri, finansijski eksperti…, a u drugoj – poljoprivrednici koji će od prve posade dobiti optimoizovan odgovor na pitanje kada je, na koji način i za koju vrstu poljoprivredne proizvodnje opravdano i finansijski efikasno koristiti određenu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje.

Aleksandar Marotić

Platforma ABS optimizuje poljoprivrednu proizvodnju i jednostavna je za korišćenje. Bavi se optimizacijom procesa investicionog ulaganja u poljoprivredi sa ocenom finansijske efikasnosti ukupnog investicionih ciklusa, što do sada poljoprivrednici i ostali zainteresovani nisu imali na raspolaganju. Ovo je globalno rešenje, ne samo za domaće korisnike već za ceo svet – objašnjava u razgovoru za Agrosmart jedan od kreatora ABS-a Aleksandar Marotić.

Dodaje da je po ulasku na platformu agrobudget.com potrebno popuniti lak upitnik i tako se pokreće proces izrade investicionog projekta sa ocenom finansijske efikasnosti koji se publikuje u određenom formatu.

Poseban segment posvećen je izvorima finansiranja poljoprivredne proizvodnje – korisnici mogu da dobiju plan investicija u kojem će biti jasno definisani koraci u planiranju, pripremi i realizaciji ulaganja za koja su zainteresovani. Dakle, znaće na kojim nacionalnim javnim pozivima i konkursima mogu da učestvuju, kako da pripreme IPARD projekte, investicione planove za dugoročni zakup zemljišta, na koje subvencije imaju pravo…

-Ocena finansijske efikasnosti radi se i za diferencirane površine. Uglavnom, suština je u tome da poljoprivrednici znaju šta ce ih čekati u procesu proizvodnje, od kada je zasnuju dok ne naplate svoj proizvod. Da znaju koju je tehnologiju svrsishodno koristiti za svaku parcelu, koja je ponuda semenskih kuća, distributera, mehanizatora, skladištara… za njih najisplativija. Naši su poljoprivrednici vrsni proizvođači, imaju znanja i iskustva, investiraju u mehanizaciju i opremu, prate trendove. A zahvaljujući platformi moći će po prvi put po fazama da sagledaju koliko ih šta košta, recimo, koliki je za njih najoptimalniji trošak po setvenoj jedinici i slično – kaže Marotić.

Preporučena tehnologija poljoprivredne proizvodnje, koja je sadržana u projektima i njen je sastavni deo, bazirana je na najnovijim dostignućima i znanjima svih saradnika koji su učestvovali u njihovoj izradi.

Svim saradnicima koji uzimaju učešće u izradi projekta omogućeno je da na najkraći i najefikasniji način svoje poslovne interese predstave krajnjim korisnicima –poljoprivrednim proizvođačima.

Osim toga, svaki korisnik ABS platforme ima mogućnost potpuno besplatnog korišćenja alata pod nazivom “ABS kalkulator” koji mu omogućava da samostalno nadzire realizaciju projekta.

S. G.