banner-image
banner-image

Breskvi prete gljivična oboljenja, potrebna zaštita fungicidima

Na području Vojvodine zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od kraja cvetanja do zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom.

Iz prognozno izveštajne službe (PIS) upozoravaju da u početnim fazama razvoja ploda i u uslovima koji trenutno vladaju u proizvodnji, postoji rizik od ostvarenja infekcije bresaka i nektarina sa dva veoma značajna prouzrokovača bolesti. To su pepelnica breskve i šupljikavost lišća koštičavog voća.

Gljiva koja prouzrokuje pepelnicu breskve (Sphaerotheca pannosa var.persicae) napada sve zeljaste delove breskve i nektarine: lišće, mladare, cvetove i plodove. Na zaraženim delovima javlja se pepeljasto bela micelijska prevlaka koju čine reproduktivni organi gljive.

Foto: PIS

Pepelnica se najčešće javlja na mladom lišću koje se u početku uvija, a pri jačoj zarazi se suši i opada. Plodovi su najosetljiviji u početnim fazama razvoja, od zametanja do faze veličine oraha. Zaraza kod takvih mladih plodova dovodi do sušenja i njihovog opadanja. Kasnije zaraze se ispoljavaju u vidu beličastih ili sivkastih pega na plodovima.

Gljiva, prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), napada lišće, plodove, lastare, pupoljke i cvetove koštičavog voća. Na listu, pege su u početku sitne, crvenkastosmeđe ili sivoljubičaste, oivičene uskom zonom svetlozelene ili žute boje. Pege se vremenom povećavaju, tkivo u okviru pega nekrotira i ispada, pa na listu nastaju šupljine. Zaraženo lišće opada pre vremena.

Foto: PIS

Na mladarima se takođe javljaju pege, purpurne ili mrke, koje se vremenom šire i nastaju izdužene rakrane. Sa razvojem bolesti dolazi do izumiranja mladara.

U zasadima koštičavog voća u cilju suzbijanja prouzrokovača bolesti, pred najavljene padavine, preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida: preparati akord ili lira + Merpan 50-WP, Captan 50 WP, Metod 480 SC, Venturion, Capi, aktivne materije tebukonazol + kaptan,u koncentraciji 0,075% , odnosno 0,2-0,3%.

U pojedinim zasadima se registruje prisustvo zelene breskvine vaši (Myzus persicae) na do 30% mladara. Proizvođačima se preporučuje pregled bresaka i nektarina na prisustvo navedene štetočine i ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida. Na primer Tonus ekstra ili afinex sa aktivnom materijom acetamiprid u koncentraciji 0,025%