banner-image
banner-image

Akaricidi efikasni protiv eriofidne grinje lista maline

Na području Srbije zasadi malina se u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i kondicije zasada, nalaze u različitim fazama razvoja, od pojave prvog lista do devet listova razvijeno (10-19 BBCH), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledima pupoljaka i listova, registrovano je prisustvo odraslih jedinki eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Ova štetočina prezimljavaja kao odrasla ženka u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperatura preko  11°C dolazi do aktiviranja prezimljućih ženki koje prvo nastanjuju vršni deo pupoljka maline, a zatim migriraju na mlado lišće na kojima se hrane sisanjem sokova.

Simptomi oštećenja na listovima usled ishrane štetočina su hlorotično šarenilo i deformacija povijanjem lišća na dole. Takođe, dolazi i do usporavanja rasta rodnih grančica.

Aktivnost eriofidne grinje lista maline se povećava sa povećanjem temperature, a  kada temperatura vazduha dostigne 25°C počinje proces polaganja jaja.

Kako se u narednim danima najavljuje porast temperatura, u cilju suzbijanja odraslih jedinki i sprečavanja polaganja jaja, preporučuje se primena akaricida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentaciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1%.