banner-image

Kako do oznake geografskog porekla – besplatne obuke

Konsultantska agencija Smart IPARD održaće tokom maja niz novih besplatnih onlajn predavanja namenjenih poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima i zadrugama, kako bi im pomogla da dobiju kvalitetne informacije i alate uz koje mogu unaprediti proizvodnju i pristupiti fondovima, bankama i drugim izvorima finansiranja. 

Predavanje o IPARD programu odžaće se 11, a potom 31. maja, 13. maja biće održana obuka o oznaci geografskog porekla proizvoda a 19. i 20. maja organizuju se obuke o pripremi biznis plana i zahteva za kredite kod poslovnih banaka. Sve obuke počinju u 18 časova.

Ove obuke se organizuju u sklopu programa Nemačke razvojne banke KfW i švajcarske kompanije BFC – Razvoj finansijskog sistema u ruralnim područjima Srbije (SRFP) a pomažu poljoprivrednicima i firmama da lakše dođu do izvora finansiranja iz EU fondova, da unaprede proizvodnju na gazdinstvima i plasman proizvoda.

Link za prijavu za trening o IPARD programu, pripremi biznis plana i zahteva za kredit  je: https://docs.google.com/forms/d/1NGz2vUdkhQFZPcoRUljMyPSAnw5B8DRKTxcfCF7SufM/edit?ts=6011acc6&gxids=7628

Cilj ovog programa je povećanje prihoda u ruralnim područjima u Srbiji, a to se postiže na dva načina – kroz pristup povoljnim kreditima i kroz podršku jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju širom zemlje.

Ruralne sredine u Srbiji imaju značajnu podršku Nemačke razvojne banke KfW koja se, osim finansijske pomoći ogleda i u osposobljavanju poljoprivrednika, preduzetnika i malih i srednjih preduzeća da unaprede ljudske resurse, tehničko-tehnološke i druge kapacitete neophodne za uspešno poslovanje.

Oznaka geografskog porekla 

Poljoprivrednici, preduzetnici, predstavnici malih i srednjih preduzeća i svi zainteresovani imaće priliku da 13. maja prisustvuju besplatnim onlajn obukama „Zaštita geografskog porekla prehrambenih proizvoda“.

Predavači su dr Predrag Ikonić i dr Aleksandra Novaković sa Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.  Teme koje će tokom seminara biti obrađene su:

  • Tradicionalni prehrambeni proizvodi,
  • Šta su oznake geografskog porekla,
  • Pravna regulativa u EU i RS,
  • Registracija oznake geografskog porekla – organizovanje grupe proizvođača, uspostavljanje pravila, izrada elaborata i dr.
  • Kada je o sistemu kontrole i sertifikacije u oblasti zaštite oznaka geografskog porekla reč teme će biti:
  • Šta podrazumeva proces sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla?
  • Definisanje kontrolnog plana,
  • Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda – sistem kontrole,
  • Status ovlašćenog korisnika i dr.

Biznis plan i zahtevi za kredit

Za pristup izvorima finansiranja potreban je često poslovni plan, a korisno je i znati kako pregovarati sa bankom za kredit i kako pripremiti zahtev za kredit. Na treninzima 19. i 20. maja upoznaćete se sa suštinom i neizostavnim formalnim stavkama koje dobar poslovni plan i zahtev za kredit treba da sadrže. Bićete u mogućnosti da investitorima što konkretnije i tačnije predstavite svoje ideje i da unapredite poslovanje.

Predavači su konsultanti agencije Smart IPARD za finansije Dario Balažević i Sandra Balažević. Učesnici će dobiti sve informacije o izradi poslovnog plana savremenim metodama. Prva radionica, 20. aprila, omogućiće im i sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje i proveru poslovnih ideja. Drugog dana biće reči o mogućnostima i dobijanju saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih poduhvata od banaka i investitora. Tema te radionice je priprema aplikacija za bankarske kredite.

Kreću prvi IPARD javni pozivi za ovu godinu

Prema planu Ministarstva poljoprivrede za april je planiran javni poziv za Meru 1 IPARD programa, koja se odnosi na nabavku mehanizacije i izgradnju objekata – farmi, hladnjača, silosa, podizanje voćnjaka, plastenika… U maju bi trebalo da bude raspisan poziv iz Mere 3 koja se odnosi na preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja i grožđa, a u junu poziv iz Mere 7 – ruralni turizam.

Obuke 11. i 31. maja biće prilika za sve učesnike da zajedno sa ekspertima Smart IPARD agencije, prođu kroz pravila i procedure i dobiju sve informacije o IPARD programu koji najvećim delom finansira Evropska unija i iz kojeg korisnici mogu da steknu značajnu bespovratnu podršku za investicije u agrobiznisu i ruralnom turizmu.

Cilj ovog treninga je da učesnici steknu uvid u IPARD akreditovane mere, procedure konkurisanja, uslove za učešće u IPARD projektima… Predavanje koje će održati konusultanti Smart IPARD-a Slobodan Teofanov i Slađana Gluščević će obuhvatiti sledeće teme: Pojam i značaj IPARD programa, Priprema i realizacija IPARD projekata, Planirani javni pozivi u ovoj godini – Mera 1, Mera 3 i Mera 7, Najčešće prepreke u dosadašnjem sprovođenju projekata…

S. K.