banner-image

Pronađeni sulfonamidi u medu namenjenom izvozu, SPOS traži krivca

SPOS je kako je saopšteno na sajtu ove organizacije do sada otkupio 5 šlepera bagremovog meda, sve analize su bile besprekorne, i svih 5 šlepera (oko 105 tona bagremovog meda) poješće potrošači u Italiji.

Takođe je poznat način otkupa meda Pogona „Naš med“, koji eliminiše skoro svaku mogućnost da se otkupi neispravan med.

Naime, najpre se ide kod pčelara koji su prijavili med za prodaju, med se uzorkuje specijalnom sondom i burad se zapečati do pristizanja analize. Sofisticirane analize se rade u inostranstvu, tako što se pomešaju uzorci meda svih pčelara koji čine jedan šleper, te se tako napravi homogenizovani uzorak uzetih uzoraka. Takva jedna analiza košta i do 1.600 evra (čak i do 2.200, sve zavisi koje parametre kupac zahteva).

Tek ako ta analiza bude dobra, med se najpre plati, a zatim i preuzme od pčelara, te se u Pogonu homogenizuje u homogenizatoru od 25 tona, i zatim se ponovo uzorkuje i šalje na konačnu analizu, te opet plati ista cena analize (znači, prethodno navedena cena analize se sada duplira). Naravno, to je cena samo analize u inostranstvu, na to se dodaju i cene analiza u Srbiji.

Upravo je, kako saopštavaju iz SPOS, pristigla preliminarna analiza homogenizovanog uzorka uzetih uzoraka od pčelara, u kojima je strana laboratorija pronašla sulfonamide!

Med je još uvek kod pčelara čiji med čini šesti šleper bagremovog meda, i biće preuzet tek kada se bude isključio sporni med sa sulfonamidima. Ovo još jednom pokazuje značaj inovativnih procedura koje imamo, a koje sprečavaju da neispravni med završi na stolu potrošača.

Konkretno, nađeni su:

1)Sulfamethazine u količini od 52,9 mikrograma po kg meda (granica otkrivanja je 5)

2)Sulfamethoxazol u količini od 5 mikrograma po kg meda (granica otkrivanja je 5)

Sve druge analize ovog šlepera bagrema su perfektne, i mogu nam služiti za ponos, osim navedenih.

U Pogonu se upravo pripremaju pojedinačni uzorci da se novim pojedinačnim analizama utvrdi koji med kog pčelara sadrži ova dva sulfonamida, te da se taj med odstrani iz ovog kontigenta pre homogenizacije meda, jer kupci naravno ne žele da kupuju med sa sulfonamidima. Nakon toga, pokrenuće se procedura naplate nanete štete Pogonu shodno potpisanom Ugovoru (detalji OVDE).

Očigledno je da se radi o velikoj količini sulfonamida u medu tog pčelara, čim ih i dalje ima u značajnoj količini uprkos velikom razređenju uzorcima meda drugih pčelara koji su takođe ponudili med za formiranje ovog šlepera.

Iz SPOS mole pčelara koji je prijavio bagremov med za prodaju iako je koristio zabranjene sulfonamide na svom pčelinjaku, da se hitno javi i sam prijavi takvo korišćenje Pogonu, kako bi bar tom korektnošću umanjio svoje prinadležnosti predviđene gore navedenim Ugovorom. U suprotnom, prinadležnosti drastično rastu ako se u cilju otkrivanja budu radile nove, sada brojnije pojedinačne analize, jer ovaj šleper čini med 49 pčelara, sa 64 različita laboratorijska broja.

SPOS već godinama unazad vodi energičnu kampanju protiv upotrebe antibiotika u pčelarstvu, jer je njihova upotreba ne samo u potpunosti zakonom zabranjena, već i zato što šteti pčelinjim proizvodima, ali i samim pčelama remeteći njihovo osetljivo zdravlje.

Pogon SPOS-a „Naš med“, svojim novim i inovativnim načinom rada, pomogao je da se takve pojave sada lako otkrivaju i prezentuju javnosti, jer mi ne želimo takve pčelare u našim redovima, koji svojim pretpostavljenim nezakonitim ponašanjem remete stečeni ugled SPOS-a kao jedinstvene organizacije poljoprivrednika u Srbiji, koja želi da javnošću u radu eliminiše sve negativne pojave u pčelarstvu, te da pred potrošače meda u Srbiji i inostranstvu stane čistog obraza, i ponudi im isključivo med vrhunskog kvaliteta po najmodernijim standardima, zaključeno je u saopštenju SPOS.