banner-image

Pad cena na berzi, soja naviše pojeftinila

Na tržištu, početkom nedelje, cene svih roba su imale tendenciju pada, a najizraženiji je bio kod sojinog zrna od oko 10%. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 3.025 tona robe (+18,63%), čija je finansijska vrednost iznosila 105.163.750,00 dinara (+36,61%).

Tržište kukuruza tokom protekle nedelje je bilo uzburkano, došlo je do silaznog trenda cene na početku nedelje. Ono što je karakterisalo cenu na domaćem tržištu, jeste, konstantna promena na dnevnom nivou, koja je u osnovi pratila trendove svetskih kretanja.

Početkom nedelje kukuruz je prometovan po ceni od 26,00 din/kg bez PDV-a, da bi krajem nedelje trgovanje bilo u cenovnom rasponu od 24,70 din/kg do 25,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 25,40 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 3,80%.

Kod sojinog zrna pad cena je bio najizraženiji. Protekle nedelje je ovaj trend bio veoma primetan. Kao i kod kukuruza, tako i kod soje, uticaj su imali svetski trendovi, ali na cenovni pad je uticao više unutrašnji faktor. Potpuno odsustvo tražnje treću nedelju za redom, dovelo je do toga da ova uljarica zabeleži oštar pad od 9,94% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 77,00 din/kg bez PDV-a (84,70 din/kg sa PDV-om). Međutim, krajem nedelje ponuda je bila na nižem nivou od zaključenih. U odnosu na isti period prethodne godine cena je viša za 85,10%. Terminska tražnja za sojom na paritetu FCA Vojvodina se kretala u rasponu od  481,00 €/t do 490,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, zbog značajnih cenovnih oscilacija, ponuda i dalje izostaje na robno-berzanskom tržištu.

Cene pšenice su takođe slabile i na međunarodnom i na domaćem tržištu, a pad cena ove žitarice je pratio kretanje kukuruza, koji je ostao lider dinamike tržišta. Realizacija se kretala u cenovnom opsegu od 22,50 din/kg do 22,70 din/kg bez PDV-a (24,75 do 24,97 din/kg sa PDV-om), sa izraženom tendencijom pada.

Cena uljane repice je i dalje slabila, iako će EU bilansi ostati u velikoj meri u deficitu sledeće sezone.

Uljana repica, proizvod kod koga je volatilnost bila najveća poslednjih meseci, pala je u kontekstu rastućih zaliha ulja i poboljšanih vremenskih prilika u Kanadi. Berzanski ugovori sa isporukom robe u žetvi su zaključeni od 470,00 €/t (FCA Bačka) do 480,00 €/t (CPT Bačka) u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Suncokretovom sačmom 33% proteina se trgovalo po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a (48,00 din/kg sa PDV-om).

Za razliku od domaćeg tržišta, poslednjeg dana ove radne nedelje, rast cena svih roba ponovo pokazuje ekstremnu volatilnost na svim stranim tržištima. To je vezano za intenzivne aktivnosti finansijskih fondova, jer se fundamentalni bilansi nisu menjali.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,15%, a kukuruz je ostao nepromenjen.

Tokom ove nedelje cene kukuruza na berzi u Čikagu zabeležile su oštar pad, zahvaljujući vrlo uznapredovaloj setvi i povoljnim kišama u velikom delu Kukuruznog pojasa. Setva kukuruza se nastavlja stabilnim tempom u SAD-u, sa 90% posejanog useva. Do sada se američke prodaje kukuruza novog roda Kini procenjuju na 7 miliona tona što je rekord u ovo doba godine za novi rod.

Rejting useva ozime pšenice iznosi 47% dobro do odlično, što je ispod očekivanja trgovaca. Pad cena pšenice u Čikagu, tokom ove nedelje, prati kretanje cena kukuruza. Cena je slabila usled očekivanih visokih prinosa ozime pšenice. Na kraju nedelje cene pšenice su oštro rasle zbog nedostatka vode na severu Velikih ravnica u SAD-u.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 0,25%, a sojina sačma je pojeftinila 2,69%.

Setva soje u SAD dostigla je 75%, u poređenju sa prosečnih 54% istog datuma, potvrđujući ranu setvu. Cena soje u Čikagu takođe, poput kukuruza, beleži pad, usled korisne kiše i značajnog napretka setve. Berza u Buenos Ajresu procenjuje proizvodnju u Argentini na 43,5 miliona tona, u odnosu na prošlomesečnu procenu od 43 miliona tona.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,82%, a kukuruz je poskupeo 4,74%.

Na fizičkom tržištu u Francuskoj nema mnogo aktivnosti jer se bliži kraj sezone 2020/21. i raspoloživost žitarica postaje slabija. Nedavne kiše, zajedno sa niskim temperaturama, sugerišu kasniju žetvu 2021. i tesnu situaciju na kraju sezone.

Na Evronekstu cene pšenice i dalje slabe i dostigle su najniži nivo tokom meseca.