banner-image

Nova platforma za donacije hrane Foodshare, već 50 prijavljenih organizacija

Efikasno povezivanje donatora hrane sa humanitarnim organizacijama koje pomažu najugroženije, cilj je onlajn platforme koja već broji preko 50 registrovanih organizacija

FoodSHare platforma omogućava distribuciju viškova hrane humanitarnim na odgovoran i transparentan način. Platformu je razvilo Udruženje za preduzetništvo i inovacije „Foodscale Hub” u sklopu međunarodnog projekta „Ploutos”, a sve u cilju rešavanja ekološkog, ekonomskog i društvenog problema neiskorišćene hrane. 

Dok neki bacaju, mnogi gladuju

Prema izveštaju UN-a, svake godine u otpadu završi više od 900 miliona tona hrane iz domaćinstava, maloprodajnih objekata, i prehrambene industrije. Procene su da proizvođači hrane, uključujući industrijske i poljoprivredne proizvođače čine čak 26 odsto ove količine, dok trgovinski lanci i distributeri imaju svoj udeo od 13 procenata.

Negativan trend bacanja hrane važi i za našu zemlju, budući da se u Srbiji na godišnjem nivou baci preko 726 196 tona hrane. Iz više razloga ovakva praksa je problematična. Viškovi hrane koji završe na deponijama i u procesu industrijskog uništavanja emituju velike količine metana, jednog od najštetnijih gasova koji prouzrokuje efekat staklene bašte. Pored ekološkog, postoji i očigledan društveni element problema bacanja viškova hrane. Gotovo pola miliona građana Srbije smatra se  socijalno ugroženim, a za veliki broj njih usluge narodnih kuhinja i predstavljaju jedini topli obrok za ceo dan. Ipak, broj obroka dostupnih ne zavisi od potreba, nego od ograničenih mogućnosti i kapaciteta.

Dajmo hrani još jednu šansu, budimo deo rešenja

Problemi bacanja i gubitka hrane u velikoj meri mogu biti rešeni inovacijama sa novim modelima i procesima rada u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Sa ovom idejom organizacija Foodscale Hub razvila je FoodSHare platformu – jedinstvenu referentnu tačku za hranu koju donira poljoprivredno-prehrambeni lanac.

Ova platforma, razvijena u okviru međunarodnog projekta „Ploutos”, ima za cilj da automatizuje i digitalizuje procese redistribucije hrane i na taj način podstakne proizvođače i distributere da svoje viškove hrane preusmere onim grupama građana kojima je ta hrana prekopotrebna. S tim u vezi, FoodSHare platforma ima ključnu ulogu u sprečavanju bacanja hrane, uz agilnu i inkluzivnu komunikaciju, kao i bolju procenu, planiranje, delovanje.

Opipljiva podrška za konkretne potrebe

Platforma služi kao tačka povezivanja donora hrane (poljoprivredni i industrijski proizvođači, distributeri, trgovinski lanci) i humanitarne organizacije i narodne kuhinje. Donori imaju mogućnost da posredstvom platforme ponude svoje viškove hrane velikom broju humanitarnih organizacija, a primaoci donacija mogu da se prijave za preuzimanje ponuđenih količina.

Korišćenje svih funkcionalnosti FoodSHare platforme u potpunosti je besplatno za sve potencijalne donore i primaoce donacija.

FoodSHare platforma podržana je od strane preko 50 relevantnih učesnika iz domena donacija hrane, kako donora, tako i primalaca donacija, uključujuči krovne organizacije kao što su Crveni krst Vojvodine, Banka hrane Beograd i Fondacija Ana i Vlade Divac.

Maja Žikić, menadžer za rast i razvoj u organizaciji Foodscale Hub, prokomentarisala je:

„Problem generisanja otpada aktuelan je u svim industrijama, ali je u poljoprivredno-prehrambenom lancu naročito izražen. Rast potražnje za hranom, povećanje broja ljudi kojima je hrana potrebna, prekidi u procesima logistike i transporta samo su neki od izazova sa kojima se susreću kompanije, banke hrane i sa njima povezane humanitarne organizacije. Putem platforme „FoodSHare“ namera nam je da obezbedimo održivu infrastrukturu koja omogućava bezbednu redistribuciju neiskorišćene hrane. FoodSHare je jednostavno logističko rešenje za digitalizaciju tradicionalnih aktivnosti, optimizaciju viškova i društveno odgovorno poslovanje, sa pozitivnim efektom na sistem hrane u celini.”