banner-image
banner-image

U Sečnju u zakup na 15 godina ponuđeno 3.915 ha državnog zemljišta

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Sečanj raspisan je 03. 06. 2021. godine.

Ukupna površina zemljišta koja se nudi u zakup iznosi 3.914,69 ha, raspoređenih u 913 jedinica nadmetanja. Period zakupa je 15 godina u svim katastarskim opštinama na području opštine Sečanj.

Javno nadmetanje se odvija elektronski, preko aplikacije Digitalno javno nadmetanje, a rok za prijavu je 16.06.2021. u 13 časova. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 24.06.2021. godine.

Svi zainteresovani ponuđači mogu na jednostavan način učestvovati u nadmetanju, koristeći računar ili mobilne uređaje. S obzirom da se radi o drugom krugu nadmetanja, jedini uslov koji je potrebno da ispune je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.