banner-image

Šteta u šumama prošle godine 143.007 kubnih metara drveta

Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2020. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 143.007 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 26 000 m3, objavi je Republički zavod za statistiku.

Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od oko 75 000 m3 zapremine drveta, što iznosi oko 53% od ukupnih šteta nastalih u državnim šumama.

U 2020. godini evidentirano je 26 požara u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 3 525 m3. Oštećena zapremina drveta u šumama na koje postoji pravo svojine iznosi 1 622 m3. Štete od biljnih bolesti u državnim