banner-image

Za 72 projekta za podsticanje zelenog oporavka EU daje milijardu evra

Evropska komisija odabrala je 72 istraživačka i inovaciona projekta koja će finansirati u okviru evropskog poziva za zeleni dogovor. Ovi projekti trebalo bi da doprinesu odgovoru EU na klimatsku krizu i pomognu u zaštiti jedinstvenih evropskih ekosistema i biodiverziteta.

Odabrana 72 predloga uključuju skoro 1.800 učesnika iz istraživačke zajednice, javnog i privatnog sektora i organizacija civilnog društva. Očekuje se da će grantovi biti potpisani do septembra 2021. godine, nakon faze pripreme za verifikaciju i ugovor o bespovratnim sredstvima.

Mariia Gabriel, komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i omladinu, rekla je:

Poziv za Evropski zeleni dogovor uspeo je da mobiliše istraživačku zajednicu, privatni sektor i druge aktere koji su aktivni u oblastima evropskog zelenog sporazuma. Istraživački timovi odabrani za finansiranje poseduju evropsku izvrsnost koja nam je potrebna da bismo pronašli prodorna rešenja koja zelene izazove mogu pretvoriti u mogućnosti za inovacije.

Očekuje se da će 72 odabrana projekta pružiti opipljiva i vidljiva rešenja u oblastima evropskog zelenog sporazuma poput „Čiste, pristupačne i sigurne energije“, „Industrije za čistu i cirkularnu ekonomiju“, „Energetski efikasne zgrade“, „Od njive do kuhinjskog stola“, „Biodiverziteta i ekosistema“…

Poziv od milijardu evra, finansiran u okviru programa EU Horizont 2020, pokrenut je 17. septembra 2020. Do krajnjeg roka za podnošenje prijava 26. januara 2021, Evropska komisija je primila 1.550 prihvatljivih predloga. Ove predloge je ocenilo skoro 800 spoljnih stručnjaka sa visokim nivoom stručnosti i znanja u oblastima poziva.

S. K.