banner-image

Građansko merenja kvaliteta vazduha pokazalo prekoračenja u 23 od 35 gradova

U prethodnom periodu proširena je građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha. Novi senzori su instalirani širom Srbije, prevashodno u onim sredinama u kojima ne postoji monitoring u realnom vremenu u državnoj i lokalnoj mreži, objavila je Beogradska otvorena škola.

Beogradska otvorena škola je u saradnji sa „Eko stražom“ došla u kontakt sa aktivistima širom Srbije, koji su iskazali interesovanje za „priključenje“ na našu mrežu.

Osnovni cilj uspostavljanja mreže je da građani dobiju informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Pored toga, cilj je i da se građani uključe u praćenje kvaliteta vazduha, upute u standarde kvaliteta vazduha, obaveze i nadležnosti institucija, i da zajedno postave pitanje monitoringa i zaštite vazduha na dnevni red donosilaca odluka u svojim zajednicama.

U 23 od 35 gradova u kojima su postavljeni senzori zabeležena su prekoračenja PM10 i PM2.5 za vreme merenja.

Najveća prekoračenja zabeležena su u Lazarevcu, Kraljevu, Čačku, Požarevcu, Gornjem Milanovcu, Klievcu…

Najčistiji vazduh, prema ovim merenjima, imaju građani Starog Kostolca, Drmna, Inđije, Raške, Sremske Mitrovica, Sremskih Karlovaca, Obrenovca…