banner-image

Kako zaštititi useve i zasade nakon oluje i grada

U toku jučerašnjeg dana pojedine regione u našoj zemlji zadesile su gradonosne padavine. Najveće štete registrovane su u regionu Niša, a zahvaćena su i određena područja na teriotoriji rada RC Prokuplje, Pirot i Jagodina.

Foto:PIS

Padavine sa gradom, kako prenosi sajt Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS), prouzrokuju mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite.

U zasadima voća preporučuje se primena preparata na bazi fosetil aluminijuma, bakar-hidroksida u nižim koncentracijama ili kaptana (samo za one proizvođače koji nisu orijentisani ka izvozu).

Posebnu pažnju treba posvetiti zasadima jabučastog voća u kojima je registovano prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća, jer prisutne povrede u zasadima mogu dovesti do daljeg širenja ove veoma destruktivne bolesti.

U takvim zasadima se po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje mehaničko uklanjanje već zaraženih biljnih delova sa simptomima, kao i oštećenih grana, uz poštovanje higijenskih mera.

U usevima povrća u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra i mankozeba.

Preporučene mere zaštite treba sprovesti u što kraćem vremenskom roku.

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

I za naredne dane se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim nepogodama, te se upućuje oprez svim proizvođačima. U slučaju registrovanja šteta usled nepogoda tipa grada, jakih pljuskovitih padavina, olujnih vetrova, preporuka je primena svih gore navedenih mera zaštite useva i zasada.