banner-image
banner-image

Vinovoj lozi prete štetočine, primeniti hemijsku zaštitu uz poštovanje karence

Zasadi vinove loze se nalaze u fazama od zatvaranja grozda (potpuno dodririvanje bobica) do početka sazrevanja.

Foto: PIS

U zasadima se vizuelnim pregledom registruje prisustvo nekoliko štetočina koje mogu da ugroze rod i kvalitet grožđa:

  • Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) – invazivna štetočina
  • Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) – invazivna štetočina
  • Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) – ekonomski značajna štetočina
  • Cikada Scaphoideus titanus –karantinska štetočina za našu zemlju

Na listovima i grozdovima se registruje prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice, na lovnim klopkama su ove nedelje registrovani prvi ulovi azijske voćne mušice u vinogradima u ovoj sezoni, a započela je i aktivnost treće generacije pepeljastog grožđanog moljca.

Na mestima gde odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice probijaju površinu bobica kako bi se ishranjivale, odnosno ženke azijske voćne mušice zasecaju pokožicu bobica da bi položile jaja, i na mestima gde se larva pepeljastog grožđanog moljca ubušuje u bobicu, otvara se put za naseljavanje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), što za posledicu može imati smanjenje prinosa i kvaliteta vina. Dodatni rizik predstavlja i činjenica da ulaskom vinove loze u faze sazrevanja (kada bobice omekšavaju i količina šećera se povećava) ona postaje veoma osetljiva na infekcije prouzrokovačem sive truleži.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – Zlatasto žutilo vinove loze. U pojedinim zasadima se na žutim lepljivim klopkama registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

Sa ciljem zaštite vinove loze od pomenutih štetnih organizama i smanjenja rizika od nastanka šteta, kako direktnih tako i indirektnih, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, uz obavezno poštovanje karence:

Izvor:PIS