banner-image

Proizvodnja rakije osigurava bolju zaradu od prodaje voća

Nakon uspešne realizacije Nacionalnog projekta „Jačanje kapaciteta proizvodnje rakije kroz edukaciju, promociju i poboljšanje vidljivosti i prepoznatljivosti srpskih rakija na domaćem i međunarodnom tržištu“ Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je Poljoprivrednoj stručnoj službi Bačka Topola novi projekat razvoja rakijskog sektora u Srbiji.

Projekat uključuje izgradnju degustacionih centara, mapiranje i signalizaciju destilerija i razvoj rakijskih puteva .

Uz Poljoprivrednu stručnu službu Bačka Topola kao nosioca projekta, partneri su i Savez proizvođača rakija Srbije i predstavnici Horeca sektora. Obrazlažući ciljeve projekta direktor Poljoprivredne stručne službe Bačka Topola Dragan Tankosić između ostalog naglasio je da prerada voća u rakiju, obezbeđuje proizvođačima veću i sigurniju zaradu.

-Svako prodavanje sirovine i uzimanje, gledanje ponude i tražnje u datom momentu i prodavanje te sirovine jeftino dolazi do gubitka poljoprivrednog proizvođača. Ono što Poljoprivredna stručna služba Bačka Topola želi ovim projektom jeste da tu sirovinu preradimo do više faze prerade i da dođemo do kvalitetne rakije za čiju smo mi proizvodnju bogom dani, kaže Tankosić.

Da je u preradi voća i proizvodnji rakije veća zarada potvrđuje i Petar Dobrković, voćar iz Bačke Topole koji ima zasad kajsije na površini od 20 hektara.

-Kada imate veliki zasad kajsije to je jedan lep biznis, ali nam nekad nastupi i problem kada ona jako rodi pa imamo do 1.000 tona i ne možemo sve u hladnjačama da čuvamo. Rešili smo da se bavimo zato i proizvodnjom rakije i tako dobijamo duži period za realizaciju te kajsije, napominje  Dobrković.

Po raspoloživim podacima, izvoz rakije je u top 5 izvoznih proizvoda u Srbiji čija vrednost premašuje 12 miliona evra. Stupanjem na snagu Sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom i domaćim proizvođačima rakije otvorena su vrata za bescarinski izvoz voćnih destilata na tržište od 180 miliona ljudi.

Izvor:RTV