banner-image
banner-image

Pravilnom berbom i skladištenjem protiv mikotoksina

Mikotoksini su jedinjenja nastala usled razvića gljivica plesni i mogu biti različitog hemijskog sastava.

Ove plesni u žitaricama se javljaju kako pre tako i posle žetve, prilikom neadekvatnog skladištenja, prenosi portal PSSS . Do razvoja ovih plesni može doći kao posledica oštećenja žitarica od strane insekata, sporog sušenja i uskladištenja u vlažnim uslovima.

U našim uslovima je najviše su prisutne u kukuruzu i proizvodima od kukuruza. Iz tog razloga vrlo je važno na koji način se kukuruz bere i kasnije skladišti na gazdinstvima.

Najvažnija pravila berbe i skladištenja su:

-Pre berbe redovno pratiti i sadržaj vlage u zrnu, ukoliko postoje uslovi za brzo sušenje zrna (do 48 sati) kukuruz brati sa 23% vlage. Ukoliko ne postoje takvi uslovi, sačekati da vlaga padne na 14%.

– Berba – Kombajn podesiti tako da pravi što manja oštećenja. Ukoliko je berba ručna, uklanjati klipove sa simptomima. U najvećem broju slučajeva ranija berba znači i manju koncentraciju mikotoksina.

-Sušenje zrna do 14% vlage treba da obaviti u roku od 24-48 časova posle berbe. Posle sušenja treba izbegavati skladištenje toplog zrna u hladna skladišta, jer će se pojaviti kondenzacija. Iz navedenih razloga, potrebno je ohladiti zrno posle sušenja, a pre skladištenja.

-Čuvanje zrna -Obezbediti ispravno higijensko stanje skladišta pre unošenja zrna i održavati higijenu tokom skladištenja. Svi prostori za čuvanje pre unošenja zrna moraju biti higijenski ispravni, a kasnije se moraju redovno kontrolisati uslovi u njima.

– Obavezno treba odvojiti ovogodišnji rod od prošlogodišnjeg;

– Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije;

– Sprečiti mehaničke povrede i oštećenja od insekata;

– Skladišni prostor mora imati neometan protok vazduha odnosno obezbeđeno aktivno ili pasivno provetravanje;

– Održavati odgovarajuću temperaturu u skladištu.

Temperatura i relativna vlažnost vazduha u skladištima utiču i na sastav mikoflore zrna. Gljive se u skladištu na temperaturi 5-10°C razvijaju veoma sporo, a na temperaturi iznad 20°C veoma brzo.

Treba redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i odbaciti bolesne klipove. Trulež klipa u zavisnosti od prouzrokovača može biti različite boje – zelene, bele, crne ili jarko crvene.

Za sada ne postoje fungicidi koji su efikasni u sprečavanju razvoja gljiva na zrnu kukuruza za ljudsku upotrebu. Registrovano je nekoliko preparata, pod različitim imenom, na bazi organskih kiselina, kao što su propionska i izobuterna kiselina ili mešavine ovih kiselina s amonijum izobutiratom.

Ove kiseline ne odstranjuju prethodno nastale mikotoksine na zrnu, ali mogu zaustaviti razvoj gljiva i dalju biosintezu mikotoksina.