banner-image

Vojvodina u lovstvo uložila blizu 20 miliona dinara

Na 88. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je 52 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstava za razvoj lovstva u AP Vojvodini za 2021. godinu.

Sekretar Božić je kazao da su podržani projekti lovačkih udruženja i korisnika lovišta, kao što su izgradnja, rekonstrukcija i sanacija lovnotehničkih objekata i nabavka žive divljači u visini od 19,6 miliona dinara. On je dodao da Pokrajinska vlada u kontinuitetu podstiče razvoj lovstva, koji čini bitan deo ukupnog ekonomskog razvoja naše zemlje.

Božić je istakao da su sve sugestije i predlozi lovačkih udruženja dobrodošli, kako bi programi i konkursi u ovoj oblasti bili efikasniji.