banner-image
banner-image

Kako do oznake geografskog porekla, IPARD podsticaja, kredita…

Konsultantska agencija Smart IPARD održaće do kraja septembra i u oktobru niz novih besplatnih onlajn predavanja namenjenih poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima i zadrugama, kako bi im pomogla da dobiju kvalitetne informacije i alate uz koje mogu unaprediti proizvodnju i pristupiti fondovima, bankama i drugim izvorima finansiranja. 

Predavanje o IPARD programu odžaće se 30. septembra, a potom 7. oktobra biće održana obuka o oznaci geografskog porekla proizvoda. Potom, 11. i 12. oktobra organizuju se obuke o pripremi biznis plana i zahteva za kredite kod poslovnih banaka, a 13. oktobra obuka o takozvanom konkursu Svetske banke iz programa Konkurentna poljoprivreda Srbije. Sve obuke počinju u 18 časova.

Ove obuke se organizuju u sklopu programa Nemačke razvojne banke KfW i švajcarske kompanije BFC – Razvoj finansijskog sistema u ruralnim područjima Srbije (SRFP) a pomažu poljoprivrednicima i firmama da lakše dođu do izvora finansiranja iz EU fondova, da unaprede proizvodnju na gazdinstvima i plasman proizvoda.

Link za prijavu za besplatne treninge o IPARD programu, pripremi biznis plana i zahteva za kredit, kao i za konkurs Svetske banke je: https://docs.google.com/forms/d/1NGz2vUdkhQFZPcoRUljMyPSAnw5B8DRKTxcfCF7SufM/edit?ts=6011acc6&gxids=7628

Cilj ovog programa je povećanje prihoda u ruralnim područjima u Srbiji, a to se postiže na dva načina – kroz pristup povoljnim kreditima i kroz podršku jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju širom zemlje.

Ruralne sredine u Srbiji imaju značajnu podršku Nemačke razvojne banke KfW koja se, osim finansijske pomoći ogleda i u osposobljavanju poljoprivrednika, preduzetnika i malih i srednjih preduzeća da unaprede ljudske resurse, tehničko-tehnološke i druge kapacitete neophodne za uspešno poslovanje.

U toku IPARD za seoski turizam i preradu 

Otvoreni su pozivi iz Mere 3 koja se odnosi na preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja i grožđa, te poziv iz Mere 7 – ruralni turizam.

Obuka 30. septembra biće prilika za sve učesnike da zajedno sa ekspertima Smart IPARD agencije, prođu kroz pravila i procedure i dobiju sve informacije o IPARD programu koji najvećim delom finansira Evropska unija i iz kojeg korisnici mogu da steknu značajnu bespovratnu podršku za investicije u agrobiznisu i ruralnom turizmu.

Cilj ovog treninga je da učesnici steknu uvid u IPARD akreditovane mere, procedure konkurisanja, uslove za učešće u IPARD projektima… Predavanje koje će održati konusultanti Smart IPARD agencije Slobodan Teofanov i Slađana Gluščević obuhvatiće sledeće teme: Pojam i značaj IPARD programa, Priprema i realizacija IPARD projekata, Planirani javni pozivi u ovoj godini – Mera 1, Mera 3 i Mera 7, Najčešće prepreke u dosadašnjem sprovođenju projekata, Šta nas očekuje u IPARD 3 programu…

Oznaka geografskog porekla 

Poljoprivrednici, preduzetnici, predstavnici malih i srednjih preduzeća i svi zainteresovani imaće priliku da 7. oktobra prisustvuju besplatnim onlajn obukama „Zaštita geografskog porekla prehrambenih proizvoda“.

Predavači su dr Predrag Ikonić i dr Aleksandra Novaković sa Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.  Teme koje će tokom seminara biti obrađene su:

  • Tradicionalni prehrambeni proizvodi,
  • Šta su oznake geografskog porekla,
  • Pravna regulativa u EU i RS,
  • Registracija oznake geografskog porekla – organizovanje grupe proizvođača, uspostavljanje pravila, izrada elaborata i dr.
  • Kada je o sistemu kontrole i sertifikacije u oblasti zaštite oznaka geografskog porekla reč teme će biti:
  • Šta podrazumeva proces sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla?
  • Definisanje kontrolnog plana,
  • Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda – sistem kontrole,
  • Status ovlašćenog korisnika i dr.

Biznis plan i zahtevi za kredit

Za pristup izvorima finansiranja potreban je često poslovni plan, a korisno je i znati kako pregovarati sa bankom za kredit i kako pripremiti zahtev za kredit. Na treninzima 11. i 12. oktobra upoznaćete se sa suštinom i neizostavnim formalnim stavkama koje dobar poslovni plan i zahtev za kredit treba da sadrže. Bićete u mogućnosti da investitorima što konkretnije i tačnije predstavite svoje ideje i da unapredite poslovanje.

Predavači su konsultanti agencije Smart IPARD za finansije Dario Balažević i Sandra Balažević. Učesnici će dobiti sve informacije o izradi poslovnog plana savremenim metodama. Prva radionica, 11. oktobra, omogućiće im i sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje i proveru poslovnih ideja. Drugog dana biće reči o mogućnostima i dobijanju saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih poduhvata od banaka i investitora. Tema te radionice je priprema aplikacija za bankarske kredite.

Konkurs 50:40:10

U okviru Programa konkurentne poljoprivrede podržani su sektori voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i stočarstva, ostalih useva…

Očekuje se rasposivanje konkursa za stočare, a o njemu i drugim pozivima iz takozvanog programa Svetske banke (50:40:10) govoriće, na onlajn predavanju 13. oktobra, ekspert agencije Smart IPARD Slobodan Teofanov.

Jedan zahtev može biti podržan sa najmnje 10.000 a maksimalno 25.000 evra kada je reč o poljoprivrednim gazdinstvima dok će kasnije, u narednim pozivima, mala i srednja preduzeća moći da računaju na 12.500 do 200.000 evra.

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke i trajaće tri godine. Ukupna vrednost projekta će biti oko 38 miliona dolara.

S. K.